پیش بینی موفقت ۸۰ درصدی الگوی کشت محصولات کشاورزی در سال جاری

پیش بینی موفقت ۸۰ درصدی الگوی کشت محصولات کشاورزی در سال جاری

پیش بینی موفقت ۸۰ درصدی الگوی کشت محصولات کشاورزی در سال جاری

مسئول تدوین و نظارت بر الگوی کشت محصولات کشاورزی گفت: با وجود اینکه منابع مالی این طرح هنوز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است اما بر اساس برآورد صورت گرفته پیش بینی می شود ۸۰ درصد الگوی کشت مورد نظر در سال زراعی جاری اجرا شده است.
1402/3/31
0 نظر

پیش بینی موفقت ۸۰ درصدی الگوی کشت محصولات کشاورزی در سال جاری

مسئول تدوین و نظارت بر الگوی کشت محصولات کشاورزی گفت: با وجود اینکه منابع مالی این طرح هنوز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است اما بر اساس برآورد صورت گرفته پیش بینی می شود ۸۰ درصد الگوی کشت مورد نظر در سال زراعی جاری اجرا شده است.

بر اساس بررسی که میان بخش های مختلف اقتصادی کشور در سال 1395 تا 1400 صورت گرفته است کشاورزی دارای بیشترین بهره‌وری بوده است.

در این مدت میزان بهره‌وری بخش کشاورزی 1 و نیم برابر شده که دلیل آن نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی است.

مدیرکل امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی نیز رتبه اول را در میان دستگاه‌های اجرایی برای ارتقا بهره‌وری در بخش خود داشته است.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر