وقتی پهپادها سمپاشی می‌کنند!

وقتی پهپادها سمپاشی می‌کنند!

وقتی پهپادها سمپاشی می‌کنند!

ابتدا فرد هدایت کننده پهپاد سم‌پاش، دور زمین مدنظر برای سمپاشی را برای کنترل پهباد اندازه می‌گیرد و مختصات را ثبت می‌کند.
1401/10/29
0 نظر

وقتی پهپادها سمپاشی می‌کنند!

ابتدا فرد هدایت کننده پهپاد سمپاش، دور زمین مدنظر برای سمپاشی را برای کنترل پهباد اندازه می‌گیرد و مختصات را ثبت می‌کند تا با توجه به برنامه‌هایی که از قبل به پهباد داده شده، شامل ارتفاع پهپاد با زمین و مقدار پاشش سم، اجازه فعالیت داده شود.

در دو سمت رودخانه سمپاشی به صورت سنتی و به صورت مدرن با پهباد در حال انجام است.

سمپاشی سنتی معایب فراوانی دارد، از جمله آسیب زدن به ساقه های برنج به دلیل حضور فیزیکی فرد سم پاش و همچنین اتلاف وقت. حمل شلنگ با متراژ بالا در دخل زمین نیز آسیب‌زا است و همچنین آسیب‌های جسمی به فرد سم پاش به دلیل ورود سم به داخل بدن و مقدار مصرف سم در این روش چند برابر روش سمپاشی با پهباد است.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر