چرا سمپاش الوند؟

محصولات زراعي و باغي براي اينکه بتوانند به خوبي رشد کنند نياز به مراقبت هاي مختلفي دارند که يکي از آنها سمپاشي کردن اين محصولات و حفاظت آنها از حمله انواع آفات و بيماري هاي مختلف است. به همين منظور امروزه انواع دستگاه سمپاش در نمونه هاي متنوع توليد شده است. توليد سمپاش توربيني و اتومايزر در شرکت هاي توليد کننده با استفاده از متريال درجه يک و طبق استانداردهاي لازم در ابعاد و سايزهاي مختلف انجام مي شود. اميدواريم در اين مسير بتوانيم همواره رضايت شما مشتريان عزيز را جلب نماييم.

تصاویر

سوابق و نمونه کارهای ما نشان دهنده تجربه سالیان ما می باشد

سوابق حرفه ای ما

سوابق ما نشان دهنده تجربه سالیان ما می باشد

1396

شروع به کار

شروع به کار پارس دکور

ما در ارائه هر کدام از خدماتي که ارائه مي دهيم ، در سال هاي متمادي تجارب گرانبهايي اندوخته ايم و در کنار خود از تيم کاري حرفه اي بهره مي بريم.ما در ارائه هر کدام از خدماتي که ارائه مي دهيم ، در سال هاي متمادي تجارب گرانبهايي اندوخته ايم و در کنار خود از تيم کاري حرفه اي بهره مي بريم.ما در ارائه هر کدام از خدماتي که ارائه مي دهيم ، در سال هاي متمادي تجارب گرانبهايي اندوخته ايم و در کنار خود از تيم کاري...

1398

موفقيت

موفقيت پارس دکور

ما در ارائه هر کدام از خدماتي که ارائه مي دهيم ، در سال هاي متمادي تجارب گرانبهايي اندوخته ايم و در کنار خود از تيم کاري حرفه اي بهره مي بريم.ما در ارائه هر کدام از خدماتي که ارائه مي دهيم ، در سال هاي متمادي تجارب گرانبهايي اندوخته ايم و در کنار خود از تيم کاري حرفه اي بهره مي بريم.ما در ارائه هر کدام از خدماتي که ارائه مي دهيم ، در سال هاي متمادي تجارب گرانبهايي اندوخته ايم و در کنار خود از تيم کاري...